بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ قطعه ای است که جهت اتصال لوله های نیوپایپ با سایر سیستم های فلزی و یا تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد اندازه گیری این اتصال عدد می باشد و در بسته های 1، 2، 6، 8، 10، 16، 26 و 30 عددی تولید و قابل ارائه می باشد.
همکاران ما آماده پاسخگویی و مشاوره در جهت انتخاب محصول مورد نیاز شما می باشند، برای ارتباط با ما کلیک کنید.